Time Activity
14:00 Bus leaves from Gullmarsplan, an SL bus is waiting on deck 2 where buses to Tyresö leaves,
its a chartered bus. Yasminas Uncle Hechmi is the driver.
Buss avgår från Gullmarsplan, en SL buss väntar på plan 2 där bussarna mot Tyresö avgår,
bussen är abonnerad. Yasminas farbror Hechmi kör bussen.
14:45 Bus arrives to Dalarö (Askfatshamnen, click here to see map).
For you with an own car there is a big parking at the marina.
Buss ankommer till Dalarö, (Askfatshamnen, klicka här för att se karta).
För er som kör egen bil finns det en stor parkering vid hamnen.
14:50 Check in for the boat transfer.
Toastmaster Bakhtiar and Toastmistress Neda will welcome you onboard the boat.
Incheckning för båttransporten.
Toastmaster Bakhtiar och Toastmistress Neda tar emot och välkomnar er ombord.
15:00 Boat leaves from Askfatshamen to Dalarö Skans.
Båt avgår till Dalarö Skans.
15:15 Boat arrives to Dalarö Skans. The Guests will be welcomed and shown to the wedding area.
Båten ankommer till Dalarö Skans, gästerna välkomnas och visas till vigselplatsen.
15:55 The wedding cermony begins.
Vigsel cermonin startar.
16:30 Amad & Yasmina is celebrated as husband & Wife. Bridal toast is served.
Amad & Yasmina firas som man & hustru. Brudskål serveras.
16:45 Free time. The bar is open for those who wants to buy a drink. The bride couple will leave for photo.
Mingel. Baren är öppen för de som vill köpa en drink. Brudparet lämnar för fotografering.
18:00 The sitting for the banquett begins. Three course dinner is served
Sittningen för banketten börjar. Tre rätters middag serveras.
18:30 Amad & Yasmina enters the dining room.
Brudparet kommer in i bankettsalen.
21:00 First dance for the bride couple, Waltz. Bride cake is served after the dance
Brudvalsen dansas. Tårta serveras efter dansen
21:30 The dance begins, kurdish, arbic dances etc.
Dansen börjar, kurdiska, arabiska danser etc.
23:00 First boat leaves back to Dalarö (Askfatshamnen).
Första båten avgår tillbaka till Askfatshamnen
01:00 A happy end...
Slutet gott allting gott...
01:30 The boat goes back to Dalarö (Askfatshamnen), connection bus to Gullmarsplan.
Båten åker tillbaka till Askfatshamen, anslutningsbuss till Gullmarsplan.
Please respect the time for the bus and boat departures, they will not wait for you. Be on time.
Vänligen respektera tiderna för buss samt båt avgångerna, de kommer inte att vänta på er. Var ute i god tid.